Verzekering moet opnieuw meer jongeren aan een woning helpen.

De recente cijfers van KBC bevestigen een trend die gedurende de laatste tien jaar almaar duidelijker wordt: steeds minder jongeren gaan een hypothecaire lening aan. Een belangrijke reden is de eigen inbreng die banken vragen. Die is ook bij KBC de laatste tien jaar gestegen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt er dan ook al langer op aan bij de Vlaamse regering om een deel van de gevraagde eigen inbreng te dekken via een waarborg- of een verzekeringssysteem.

Voor de bankencrisis van 2008 konden kandidaat-bouwers en -verbouwers nog voor 100% van de investering lenen. Die tijd is intussen voorbij. Tegelijk is bouwen duurder geworden. Er wordt immers te weinig gebouwd in verhouding met de bevolkingsgroei. Op die manier dreigt de woningbouw in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

Dankzij een verzekering of een overheidswaarborg voor (een deel van) het opgelegde eigen aandeel, zullen een groter aantal gezinnen dan nu een eigen woning kunnen verwerven. Met deze steun wil de VCB met name kandidaat-eigenaars steunen die wel voldoende solvabel zijn op basis van hun huidig inkomen maar onvoldoende eigen middelen hebben.