Ben ik als koper verplicht om inlichtingen in te winnen over mogelijke vervuiling van de grond?

De verplichting om een bodemattest af te leveren geldt voor de verkoper, niet voor de koper.

De overdrager (verkoper) is verplicht om de ontvanger te informeren over de betrokken grond. De overdrager is verplicht te weten of er al dan niet risico-activiteiten en/of -inrichtingen aanwezig zijn/waren op zijn grond.

Het is aangewezen dat ook de koper zich informeert vooraleer de verkoopovereenkomst wordt gesloten (bijvoorbeeld bij de gemeente). De meeste notarissen doen dat voor de koper.

Staat de grond bekend als een risicogrond, dan moet de overdrager een oriënterend bodemonderzoek (en eventueel bodemsanering) uitvoeren vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten.